Partiolaisia on noin 45 miljoonaa ympäri maailmaa. Partiotoiminta jakaantuu usealle eri tasolle, aina kansainvälisistä järjestöistä omaan ryhmään.

Suomessa partio jakaantuu lippukuntiin, partiopiireihin ja kansalliseen järjestöön. Lisäksi partiolla on kaksi maailmanjärjestöä.

Lippukunnat kokoavat yhteen alueen partiolaiset. Ne ovat keskeisin osa partiotoimintaa, ja niiden jäsenmäärät vaihtelevat kymmenestä lähemmäs kolmea sataa. Niissä jäsenet jaetaan iän mukaan ryhmiin, jotka kokoontuvat lippukunnan kokoontumispaikalla, retkeilevät, osallistuvat kisoihin ja muihin tapahtumiin. Lippukunnat voivat olla poika-, tyttö- tai sekalippukuntia. Lippukunnat kuuluvat johonkin partiopiireistä, ja lisäksi ne saattavat kuulua erilaisiin alueyhdistyksiin. Kaskenpolttajat on sekalippukunta, joka kuuluu Espoonlahden lippukuntien yhteiseen alueyhdistykseen ja lisäski Espoon lippukunnat yhteen kokoavaan Espoon Partiotukeen.

Partiopiirit järjestävät koostuvat piirin lippukunnista ja niiden muodostamista alueyhdistyksistä. Myös piirit järjestävät erilaisia tapahtumia, kuten leirejä, kisoja ja isoja päivätapahtumia. Kaskenpolttajat kuuluu Pääkaupunkiseudun Partiolaiset -piiriin, joka kokoaa yhteen partiolaiset Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueelta.

Suomen Partiolaiset on Suomen kansallinen partiojärjestö, joka kuuluu sekä WOSMiin että WAGGGSiin. Se koostuu 10 partiopiiristä ja ruotsinkielistä toimintaa järjestävästä FInland Svenska Scouterista. Jäseniä järjestöllä on yli 59 000 (2018), ja se järjestää useita kansallisia tapahtumia, kuten suomalaiset partiolaiset yhteen kokoavan finnjamboreen aina viiden vuoden välein.

Partiolla on kaksi maailmanjärjestöä, Partioliikeen Maailmanjärjestö (WOSM) ja Partiotyttöjen Maailmanliitto (WAGGGS). Nämä järjestöt koostuvat kansallisista partiojärjestöistä, ja suurin osa näistä kansallisista järjestöistä kuuluu molempiin. Ne tekevät linjauksia partion tulevaisuudesta ja tavoitteista, ja järjestävät monia tapahtumia. Tunnetuin tapahtuma lienee WOSMin joka neljäs vuosi järjestämä maailmanjamboree, jonne kokoontuu kymmeniätuhanisa partiolaisia eri puolilta maailmaa.